Om lärarutbildningen - relaterade länkar

 

Lärarportalen - där regeringskansliet ger kortfattad information om lärar- och förskollärarutbildningarna

 

Om lärarutbildningen

Här finns länkar med information om lärarutbildning vid Uppsala universitet samlade.


Till fakulteten för utbildningsvetenskaper 

 

Till lärarprogrammen

Information till lokala lärarutbildare (LLU)

Till VFU-portalen

Till institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

 

Information om lärarprogrammen

 

Lärarlegitimation och behörighet

Om lärarlegitimation och behörighet på Uppsala universitets webbsidor

Behörighetsgivande fristående kurser vid Uppsala universitet

 

Lärarfortbildning

Förskolelyftet vid Uppsala universitet

Lärarlyftet II vid Uppsala universitet

Avdelningen för uppdragsutbildning

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Forum för skolan

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

TekNat - Teknik och Naturvetenskap

Uppdragsutbildning

 

Uppsala universitet utbildar framtidens lärare från förskola till gymnasium

Högskoleverket har gett besked om vilka lärosäten som får examensrättigheter för lärarutbildningar. Sammantaget innebär dessa bedömningar att Uppsala kommer att utbilda lärare för hela kedjan från förskola till en lång rad ämneslärare på gymnasienivå.

Av alla de ämneslärarprogram som Uppsala universitet därmed startar inför nästa läsår är fyra helt nya: arabiska, turkiska, teknik och datateknik.

En hållbar lärarutbildning - SOU 2008:109